Keo UV dùng cho đánh kính hộp to (1000n)

72.000 VNĐ