Dây đồng câu mạch phủ bạc JF 0.007mm*200m

66.500 VNĐ