Kính hiển vi HDMI 48 Megapixel FHD camera V8 (len to) không kèm màn hình

Giá: liên hệ