Kính hiển vi HDMI 48 Megapixel FHD Camera V8 (len nhỏ) không kèm màn hình

4.702.500 VNĐ