Bộ đèn Led bóng dài (Đế đèn kẹp bàn Nutatra 60cm và đèn bàn Nutatra bóng dài 17cm )

153.000 VNĐ