Kính hiển vi có màn hình 8 inch Nutatra

3.657.500 VNĐ