Keo UV dùng cho đánh kính hộp to loại tốt (2500n)

114.000 VNĐ