Tô vít điện Nutatra mẫu cũ

463.500 VNĐ

Bộ tô vít điện Nutatra tiện lợi cho thợ sửa chữa.